Mina Utbildningar

Diplomerad hypnoscoach

Filosofie kandidatexamen i psykologi 180 högskolepoäng

Prestationsutveckling genom mental träning 30 högskolepoäng

Mentalt träning 30 högskolepoäng

Existentiell psykologi 15 högskolepoäng.